Letöltések

RegNavXML 1.7.6

Mostanában előfordult néhány eset, hogy kommunikációs hiba, internetkapcsolat megszakadás miatt megszakadt a számlák átvétele, és adott számlához így nem került be az összes tétel.
Egy plusz ellenőrzés került a programba. Amikor átveszi a számlákat, az átvétel után ellenőrzi hogy átvette-e az összes tételt. Amennyiben kommunikációs hiba vagy adathiba miatt nem sikerült átvennie a tételeket, törli az átvett adatot, és a következő szinkronizáláskor újra megkísérli az átvételt.
A műveletről log kerül a program “errorlog” mappájába. Teendő nincs vele, a következő adatszinkronkor a program ismét megkísérli az átvételt.


RegNavXML 1.7.4

Javítás!

Sajnos a NAV leírásban a csomópontok kezelése nem volt egyértelmű, így a használat során újabb hibás ág jelentkezett.

Magánszemély esetén a program létrehozta az üres csomópontokat a vevőadatokra, ami hibás xsd validációt eredményezett.
A beküldésben helyesen nem kell más egyéb vevőadatnak szerepelnie, mint a vevő “PRIVATE PERSON” megjelölésének.

Fontos, hogy a programba beérkező vevőadat a számlázóprogramból érkezik, ezért úgy készítettük el a programot, hogy a vevőadatok nem üresek (semmilyen számlán nem szerepelhet üres vevőadat).
A view-ban lévő vevőadatokat nem szükséges módosítani vagy üresre változtatni, a vevőadatok magánszemély esetén is átadhatók a programnak eredeti formában. Sőt, ezt kifejezetten javasoljuk is, mert a Navxml programban üres vevőnév esetén nem lesznek áttekinthetők a beküldött számlák.
Beküldéskor viszont magánszemély esetén nem szerepel vevőadat az xml fájlban, ezt a program így készíti el.

RegNavXML 1.7.3

Javítás!

Amennyiben a vevő belföldi adószám nélküli nem magánszemély (vevő adótípus=2), a program létrehozta üresen a CustomerInfoType xml tag alatt a customerVatData csomópontot, és ez hibás xml struktúra errort okozott.
Amennyiben az adószám üres, vagyis közösségi adószám sincs megadva, a program nem hozza létre a csomópontot.

Kérünk mindenkit, frissítse a verziót: csak felül kell írni a jelenlegi fájlokat a letöltésben szereplőkkel.


RegNavXML 1.7.2

Az other kategóriás vevőknél (belföldi adószám nélküli), de áfás eladásnál nem hozott létre egy xml csomópontot a program.

Javítottuk, a verzió tartalmazza az 1.7.1-es javítást is!

Kérünk mindenkit frissítse a verziót: csak felül kell írni a jelenlegi fájlokat a letöltésben szereplőkkel.

RegNavXML 1.7.1

A NAV felé el kell küldeni az áfakód szöveges leírását is – a dokumentációban az szerepelt, küldjük vissza, amit ők határoztak meg.

Ez azonban hibát generál, mert a fogadó mező 200 karakter hosszú, a szöveg azonban 253.

Javítottuk, kérünk mindenkit frissítse a verziót: csak felül kell írni a jelenlegi fájlokat a letöltésben szereplőkkel.

RegNavXML 1.7.0

Elkészítettük a NAV 3.0 verziónak megfelelő DLL-jeinket.

Lényeges változások:

A 3.0 sémában be kell küldeni a NAV felé a számlán szereplő vevő ÁFA szerinti státuszát is.!
A vevő lehet

 • magánszemély
 • belföldi adószámmal rendelkező cég
 • belföldi adószámmal nem rendelkező cég

A korábbi ÁTK a NAV szótárában megváltozott ATK-ra. A program elfogadja a korábbi ÁTK értéket is és ATK értéket is.

Az elfogadott adattartalom:

“AAM” Alanyi adómentes

“TAM” Tárgyi adómentes

“KBAET” Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés, új közlekedési eszköz nélkül

“KBAUK” Adómentes Közösségen belüli új közlekedési eszköz értékesítés

“EAM” Adómentes termékértékesítés a Közösség területén kívülre (termékexport harmadik országba)

“NAM” Egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen megállapított adómentesség

“ATK” Áfa tárgyi hatályán kívül

“EUFAD37” Áfa tv. 37. § alapján másik tagállamban teljesített, fordítottan adózó ügylet

“EUFADE” Másik tagállamban teljesített, nem az Áfa tv. 37. § alá tartozó, fordítottan adózó ügylet

“FAD” Fordítottan adózó ügylet

A továbbiakat lásd a letölthető dokumentumban!

Kérdés esetén kérem keressenek minket a support@regatta.hu címen!

A programcsomag letölthető:
https://regnav.hu/download/Regnavxml_1_7_0.zip

Dokumentáció:

https://regnav.hu/download/Regnavxml_1_7_0_leiras.zip

RegNavXML 1.5.2

Felhasználói jelzések és a 2020. július elsejei NAV átállás miatt módosítottunk a program néhány szolgáltatásán:

 • A warningként jelzett 4 tizedesjegyes üzenetek javítása.
 • Almappába teszi a logokat nem a program főmappájába
 • A program figyeli, hogy a 100 eF alatti áfatartalmú számlákat csak 2020. július 1-től kezdődően kell beküldeni, így nincs szükség az időkorlát forrás oldali (forrásview) kezelésére. Ez fejlesztő kollégáinknak nyújt könnyebbséget.

A program letölthető:
https://regnav.hu/download/Regnavxml_1_5_2.zip

Kérjük, töltsék le és frissítsék a programot!

RegNavXML 1.5.1

1.5.1 módosítások, javítások

 1. Az 1.5.0 SQL update scriptben a wspath értéknél is a tesztszerver szerepelt, javítottuk.
 2. A NAV a számlák állapotának visszaigazolásában új állapotot vezetett be: “SAVED” néven. Ez technikailag hasonló a “PROCESSING” állapothoz, azzal a különbséggel, hogy a technikai validáción a számla sikeresen átment, de az érdemi feldolgozása még nem kezdődött meg. A státuszt lekezeltük a programban.
 3. A kliens adatlap betöltődésekor az új mezőket is kitölti a program.

Az adatszerkezet módosításainak életbe léptetéséhez le kell futtatni a regnav adatbázisára a update_1_5_1.sql scriptet!

Letöltés


RegNavXML 1.5.0

FONTOS FRISSÍTÉS!

A REG-Nav új verziója az új, 2.0 séma használatával és az az új, SHA3-512 titkosítással készíti el a hasht, és küldi be a számlákat.

További változások:

 • A mennyiség, és egységár értékeket (a sémában QuantityType típus) 4 tizedesjegy pontossággal importálja és számolja.
 • A kliens adatlap bővült további kötelezően kitöltendő mezőkkel:
  • program típusa (online vagy lokális)
  • program verziója (szabad szöveges mező)
  • program fejlesztője (szöveges 50 karakterig)
  • program fejlesztőjének email elérhetősége (szöveges 50 karakterig)

Amennyiben valamelyik kötelezően kitöltendő mező üres, úgy a NAV nem fogadja be a számlát. Ezért a program, amennyiben üresen találja a mezőt, alapértelmezésben tesztértékeket ír a mezőkbe, hogy a beküldendő számlafájl szintaktikailag helyes legyen, és a beküldés emiatt ne hiúsuljon meg.

Bár a beküldés így megvalósul (ez a kisebbik probléma, mintha nem érkezne be a NAV-hoz), de az adatok nem helyesek, ezért ezeket az adatokat ki kell tölteni a REG-Nav programban minden ügyfélre!

Adatbázis módosítások a navxml adatbázisban:

 • az új végpontokat be kell írni a Nav_beallitasok tábla tesztwspath és wspath mezőibe.
 • a Nav_Kliens tábla kapott 4 új mezőt
  • softwareoperation nvarchar(50)
  • softwareversion nvarchar(50)
  • softwaredevname nvarchar(50)
  • softwaredevcontact nvarchar(50)
 • Az out_tetel és teszt_tetel táblákban a következő mezők 22,6 decimal-ra változtak:
  • mennyiseg
  • egysegar
  • termekdijmennyiseg
  • termekmennykg

Az adatszerkezet módosításainak életbe léptetéséhez le kell futtatni a regnav adatbázisára a update_1_5_0.sql scriptet!

Letöltés

RegNavXML 1.4.1

FONTOS FRISSÍTÉS!

Kiegészítő módosítás a nullás áfa kezeléséhez: az xml összesítés áfa-bontása áfa típus szerint.
Csak a program változott, az adatbázis szerkezet nem!

Letöltés

RegNavXML 1.4.0

FONTOS FRISSÍTÉS!

A programba bekerült az áfamentesség részletes bontása.
Az 1.1 sémával kötelezővé vált a 0% áfát tartalmazó tételek esetén az áfamentesség kódjának megadása.
A frissítés az ehhez szükséges bemeneti formátum változásokat tartalmazza, illetve a program így az áfamentes tételeket tartalmazó számlákat az új xml verzió szerint helyesen tudja beküldeni.
A letöltött csomag a program új verzióján kívül az adatbázis és bemeneti view változásokról részletes leírást és SQL scriptet is tartalmaz.

Letöltés

RegNavXML 1.3.2

A NAV információi alapján javítottuk, módosítottuk programunkat:

 • 0 áfás tételek kezelése az új sémának megfelelően

Letöltés

RegNavXML 1.3.1

Felhasználóink jelzései alapján, elvégeztünk néhány módosítást a programon:

 • Sikertelen (ABORTED) számlát az automatikus mód nem próbálja többet beküldeni, csak kézzel lehet (így nem küldi folyamatosan a hibát).
 • Ha a házszám után nincs pont, a séma hibát jelzett, a program importkor kiteszi a pontot.
 • Az 1 hónapnál régebbi programlogok törlődnek (nagytömegű számlabeküldés esetén megelőzve az SQL Express maximális méretének elérését).
 • Számlalog táblázat rendezve jelenik meg beküldés dátuma szerint.

A program dokumentációját, benne az upgrade-elés módjával a .zip fájl tartalmazza.

Letöltés

RegNavXML 1.3.0

A NAV által előírt új XML formátumot kezelő verzió.

 • TLS 1.2,
 • .NET 4.5
 • Mennyiségi egység kezelés beépítve a programba
 • Amennyiben a forrás lekérdezésben nem szerepelt a termékdíj üres mezőkkel, a program normális működés mellett is írt errorlogot (a tábla mezői hiányoznak). Ez javításra került.
 • A program lejárt licenc esetén is megjeleníti a számlákat, de nem küldi be azokat. Lejárt licencre a program induláskor felhívja a figyelmet egy popup ablakban.
 • Amik ellenőrizendők a forrás adatokban:
  • a számlafejben kötelező az árfolyam megadása (amennyiben a pénznem HUF, úgy maradhat üres mert a program automatikusan kitölti 1-re)
  • minden számlasorban ki kell tölteni a termék vagy szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, mennyiségi egységét, egységárát
  • a mennyiségi egység megadása szótár típusra változott

A program dokumentációját, benne az upgrade-elés módjával a .zip fájl tartalmazza.

Letöltés

RegNavXML 1.2.2

Hibajavításokat tartalmaz.

 • Időzítő átállításakor túl gyakori frissítési intervallumot állított be
 • A termékdíjjal kapcsolatos mezők sql lekérdezése a korábbi verzióból kimaradt
 • Kezeli a nav által dupla beküldésnek jelzett üzenetet

Letöltés

RegNavXML 1.2.0. leírás (pdf)

A RegNavXml program utolsó verzióról az újra frissítésének leírása.

Letöltés

RegNavXML leírás (pdf)

A RegNavXml program leírása.

Letöltés

Regatta Project Kft.

2017 Pócsmegyer-Surány, Nárcisz út 8.
+36 (1) 370-3142
regatta@regatta.hu

Legutóbbi bejegyzések